Rynek turystyczny

 

 

 

 

 Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizującym się rynku turystycznym. Uwzględniono w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodzące po stronie popytu i podaży turystycznej, jak i najnowsze osiągnięcia myśli ekonomicznej. Ważnym elementem publikacji są zamieszczone w każdym rozdziale studia przypadków przedsiębiorstw i regionów turystycznych, pokazujące, w jaki sposób można zastosować podejście ekonomiczne do analizy konkretnych zjawisk rynku turystycznego.

 

 

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

 

Omówiono m.in. tak złożone zagadnienia jak:

• kolonizacja turystyczna i enklawizacja turystyki,

• rola państwa w obszarze redukcji załamań i niedoskonałości rynku turystycznego,

• problematyka zrównoważonego rozwoju turystyki.

 

Z punktu widzenia potrzeb wykładowców, studentów i doktorantów największą zaletą opracowania jest kompleksowość i przejrzystość omawianych zagadnień. Badacze rynku turystycznego znajdą w nim omówienie najważniejszych aktualnych tendencji i trendów na rynku turystycznym. Praktycy z powodzeniem wykorzystają analizę zagrożeń i czynników konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych.

Książka powinna wzbudzić refleksję na temat niepohamowanego rozwoju turystyki, która w wielu regionach stała się wężem pożerającym własny ogon i przyczyną konfliktów, podczas gdy jej potencjał rozwojowy, rozumnie wykorzystany, może służyć tworzeniu dobrobytu społeczności lokalnych.